Innowacyjna gospodarka i wykorzystanie nowych technologii w Małopolsce

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) to jeden z 10 programów strategicznych opracowanych przez samorząd województwa małopolskiego. W wyniku wprowadzenia strategii innowacyjności powstało wiele instytucji, które wspomagają transfer innowacyjnych rozwiązań naukowych do przedsiębiorstw. Na czym od polega dewiza „Małopolska przedsiębiorca rozwój” i jak można z niej skorzystać?

Strategię innowacji zainicjowano w Polsce już w 2001 roku. Aż 5 województw (śląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) opracowało RSI w ramach wsparcia finansowego z 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, a od 2005 r. wkroczyły one w fazę wdrażania. Proces budowy RSI został zainicjowany w następnych 10 województwach w 2006 r. Polska jest jednym z nielicznych krajów członkowskich UE, w którym budowę Regionalnej Strategii Rozwoju zainicjowały wszystkie regiony. Miało to przełożenie na fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013.

RSI to dokument określający cele i kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie. Jego głównym celem jest poprawa warunków do prowadzenia innowacyjnej i naukowej działalności gospodarczej – kooperacja między instytutami badawczym a przedsiębiorstwami. RSI skupia inwestycje na konkretnych obszarach gospodarki:

 • Nauki o życiu (life science)
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
 • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego

  Innowacje w Małopolsce bazują na trzech priorytetach. Pierwszym jest stymulowanie działalności innowacyjnej przez ograniczanie barier i obniżanie kosztów wdrażania innowacji. Drugim priorytetem jest rozwój infrastruktury gospodarczej opartej na wiedzy, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków zewnętrznych dla przedsiębiorstw i skłonienie ich do prowadzenia działalności innowacyjnej. Trzecim i ostatnim priorytetem innowacyjności w Małopolsce jest rozwój społeczeństwa informacyjnego – osiągnięcie wysokiej konkurencyjności gospodarki Małopolski.

  Wdrożenie RSI zaowocowało powstaniem wielu inicjatyw i podmiotów (pod dwóch latach od rozpoczęcia wdrażania RSI w Polsce było ich ponad 500), które pomagają firmom w realizacji działalności innowacyjnej. Aby znaleźć taką instytucję, wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej frazę: „Wsparcie dla przedsiębiorców Małopolska”, a wyświetli się szereg podmiotów ułatwiających transfer wiedzy do firm. Jednym z nich są Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Model SPIN. Jest to innowacyjna organizacja oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy. Jej grupą docelową są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę, oddział czy filie w województwie małopolskim. Zadaniem Modelu SPIN jest zwiększenie transferu wiedzy i wykorzystanie potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w ramach inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego. Inaczej mówiąc, jest to promowanie badań naukowych, prowadząc je do komercjalizacji, aktywna działalność brokerska wychodząca z uczelni na zewnątrz czy podnoszenie kompetencji naukowców w zakresie zarządzania projektami oraz tworzenie modeli biznesowych. Wspierane branże to:

 • Budownictwo energooszczędne
 • Odnawialne źródła energii
 • Sieci informatyczne
 • Biotechnologia

  Kontakt z instytucją możliwy jest pod danymi: Małopolskie Centra Transferu Wiedzy ul. Wielicka 72a, Kraków I piętro, Pok. 113 tel.: 12-299-06-62 www.spin.malopolska.pl.

  MODEL SPIN to projekt świadczący innowacyjne usługi dla przedsiębiorców przez instytucje naukowe z otoczenia biznesu. Dzięki skorzystaniu z CTW (Centra Transferu Wiedzy) przedsiębiorca dowie się od ekspertów od czego zacząć współpracę, przeprowadzony zostanie audyt, aby ocenić największe szanse na rozwój oraz zostaną wybrani eksperci lub sprzęt wspomagający wdrożenie innowacji w firmie.

  Innowacyjność jest rozwijana w województwie małopolski od 2006 roku, a dzięki CTW dewiza „Małopolska przedsiębiorca rozwój” nabiera nowego znaczenia. Jest to brakujące ogniwo między nauką a biznesem, które wprowadza do biznesu innowacyjne rozwiązania naukowe korzystne dla firm.