Regionalne Strategie Innowacji a projekt SPIN

CTW, czyli Centra Transferu Wiedzy oferują możliwość rozwoju środowiska naukowego, a przede wszystkim zdolnych i ambitnych jednostek. Rozwój ten warunkuje powstanie nowych rozwiązań innowacyjnych czy technologii, które są transferowane do firm. Jak skorzystać z usług CTW i co oferują?

Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) wzięła swój początek w Polsce w 2001 roku, a powstała z inicjatywy 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Na tej podstawie polskie województwa opracowały RSI. Pierwszymi województwami, które rozpoczęły planowanie i wdrażanie RSI były: śląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W 2005 roku dziesięć kolejnych województw prowadziło działania związane z RSI, a ostatnim było woj. mazowieckie. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w którym wszystkie lokalne okręgi wprowadziły RSI. Dzięki dobrej organizacji RSI Polska otrzymała większe Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013.

Małopolska jest również regionem, który oferuje wsparcie dla przedsiębiorców. Stymulacja gospodarki regionu zaowocowała powstaniem CTW (Centra Transferu Wiedzy) -Model SPIN. Do grupy docelowej powstałej instytucji należą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem skorzystania z ich pomocy jest posiadanie na terenie Małopolski centrali, siedziby, filii czy oddziału swojej działalności. Przede wszystkim CTW – Model SPIN ma za zadanie zwiększenie potencjału środowiska naukowego i transferu uzyskanej wiedzy do firm. Inaczej mówiąc, instytucja wspiera badania naukowe, rozwój ambitnych i kreatywnych jednostek oraz pomaga zaadaptować innowacje w firmach przez audyt i pomoc specjalistów. W jakich sektorach można uzyskać wsparcie? Jest to: budownictwo energooszczędne, odnawialne źródła energii, sieci informatyczne oraz biotechnologia.

Jak działa wparcie? Przede wszystkim obywa się audyt zerowy i oceniane są potrzeby firmy i możliwość wdrożenia technologii czy innowacyjnych rozwiązań. Następuje potem audyt pogłębiony, który wyznacza obszar do poprawy – wzmocnienie konkurencyjności firmy. Instytucja służy także pomocą przy zwieraniu umów w zakresie prac B+R. Korzyści ze świadczonych usług to ekspertyza, która powie, od czego zacząć. Przeprowadzony zostanie audyt, który pokaże, jak rozwijać przedsiębiorstwo czy podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa. Na potrzeby klienta można skorzystać z pomocy ekspertów czy sprzętu, który jest niezbędny do wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie. Usługi na rzecz firm są świadczone bez kosztów własnych i finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej w przeciągu ostatnich trzech lat lub pomoc nie przekroczyła wartości 200 tys. EUR.

W Małopolsce można skorzystać z profesjonalnej pomocy dzięki CTW – Model SPIN. Zarówno ambitne i kreatywne jednostki, jak i przedsiębiorcy mogą rozwinąć swoje możliwości dzięki usługom świadczonym przez CTW. Oba podmioty korzystają przez pomoc ekspertów, gdyż środowisko naukowa ma szansę rozwoju i finansowania, a biznes wprowadza innowacje, które zwiększają jego potencjał i konkurencyjność.