Przykładowe realizacje – pomoc w rozwoju przedsiębiorstw

Dla przedsiębiorstw działających w województwie małopolskim oferujemy pomoc w rozwoju i wprowadzaniu innowacji – zarówno w zakresie sposobów wytwarzania i zagospodarowania energii, jak i oferowanej gamy produktów i usług. To między innymi prawidłowe zastosowanie fotowoltaiki, określenie możliwości wymiany źródła ciepła na pompę ciepła, testowanie modułów PV, doradztwo w zakresie wykorzystania wody szarej (deszczowej) z użyciem OZE.

Przykładowe usługi zrealizowane w ramach projektu SPIN:

  1. Firma produkcyjna: Zaproponowano wykorzystanie ciepła odpadowego z   hali produkcyjnej do ogrzewania części biurowej, która do tej pory była  ogrzewana energia elektryczną.
  2. Biuro architektoniczne: Opracowanie koncepcji systemu grzewczego dla 4 mieszkalnych drewnianych budynków jednorodzinnych ze wspólną kotłownią z pompami ciepła. Konsultacje i wsparcie merytoryczne, projekty instalacji z pompami ciepła zapewniającymi ciepło w zimie i chłód w lecie.
  3. Przedsiębiorstwo agroturystyczne: Stworzenie modelu ogrzewania gospodarstwa w oparciu o pompy ciepła i fotowoltaikę wraz z modelami dydaktycznymi obrazującymi produkcję energii z przyrody w sposób przyjazny dla środowiska. Celem jest doposażenie budynku, tak aby wykorzystywał w swoim systemie OZE, co pozwoli gościom na bezpośrednie obserwacje produkcji ciepła na działających instalacjach oraz stworzenie scenariuszy dydaktycznych angażujących całe rodziny we wspólne ekologiczne spędzenie czasu.
  4. Firma handlowa: Określenie właściwości fizyko-chemicznych nowego produktu wprowadzanego do sprzedaży dedykowanego do spalania w kotłach automatycznych.
    Zbadano: wilgotność (względna, bezwzględna), wartość opałowa, zawartość popiołu, oraz związków lotnych. Na podstawie otrzymanych danych wskazano przydatność badanego paliwa w celach grzewczych, oraz wyznaczano optymalne sposoby jego spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *